Beleggen in preferente aandelen

Beleggen in preferente aandelen

5 Door Gewoonbeleggen.nl

Preferente aandelen – misschien heb je er nog nooit van gehoord. Dat is niet zo vreemd, want in Nederland wordt er weinig gehandeld in dit type aandelen. Je vindt op de Nederlandse beurzen vooral gewone aandelen. Wil je graag investeren in preferente aandelen? Dan zijn de Amerikaanse beurzen zoals Nasdaq en Dow Jones de aangewezen plekken om ze te kopen. Maar voordat je gaat handelen in dollars, eerst nog wat meer uitleg.

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen (ook wel ‘prefs’genoemd) zijn aandelen die een beetje tussen gewone aandelen en obligaties in zitten. Net als bij reguliere aandelen wordt over deze aandelen dividend uitgekeerd, tenzij het bedrijf het dividend opschort.  De hoogte van het dividend wordt, net als bij obligaties, uitgedrukt als een percentage van de couponwaarde en dat is meestal een vast bedrag, bijvoorbeeld 7,5%. Bij een faillissement gaan obligaties voor prefs, die op hun beurt weer voor de aandelen gaan.

Veel beleggers kiezen voor een preferent aandeel als ze een regelmatig vast inkomen en een waardevast aandeel willen hebben. Als bedrijven hun prefs terugkopen, dan doen ze dat namelijk vaak voor de uitgifteprijs. Bij veel preferente aandelen ligt die prijs rond de 25 dollar. Ze worden echter regelmatig verhandeld voor prijzen onder of rond de 25 dollar.

Welke soorten preferente aandelen zijn er?

Er worden meerdere soorten prefs op de beurs verhandeld, die elk weer andere eigenschappen hebben. Er zijn 3 hoofdtypen, namelijk:

  • Preferente aandelen met vaste looptijd
  • Cumulatief preferente aandelen met vaste looptijd
  • (Cumulatief) preferente aandelen met oneindige looptijd (‘perpetual’)

Preferente aandelen met een vaste looptijd hebben altijd een einddatum (call date). Na deze einddatum kan het bedrijf de aandelen weer terugkopen van de aandeelhouders. Dit is echter niet verplicht. Het is soms ook mogelijk om dit type aandelen na de call date kopen. Je weet dan echter niet wanneer het bedrijf ze weer inkoopt.

Cumulatief preferente aandelen geven jou als aandeelhouder recht op dividenden die in het verleden mogelijk niet zijn uitbetaald. Bedrijven kunnen altijd een keer het dividend opschorten, bijvoorbeeld als het economisch slecht gaat. Als de dividendbetaling weer hervat wordt,  ontvangen de houders van cumulatief preferente aandeelhouders alsnog alle gemiste dividenden. Dit is dus anders dan bij gewone preferente aandelen, waarbij je het gemiste dividend gewoon kwijt bent.

Tip: Controleer altijd de einddatum van het preferente aandeel voordat je een aankoop doet.

Op cumulatief preferente aandelen met een eeuwigdurende looptijd wordt een vast dividend wordt uitgekeerd zolang de onderneming actief is. De aandelen hebben geen vervaldatum of specifieke terugkoopdatum, maar het bedrijf kan ze wel op elk moment terugkopen. Een eeuwigdurend preferent aandeel keert dus voor onbepaalde tijd dividend uit.

Een eeuwigdurend preferent aandeel kan om verschillende redenen worden teruggekocht door het bedrijf wat ze heeft uitgegeven. Belangrijke redenen voor terugkoop zijn wijzigingen in de rentetarieven en de belastingwetgeving. AHeb je deze aandelen in het bezit, dan bestaat de kans dat je deze aandelen moet verkopen, waardoor je de toekomstige dividendinkomsten kwijtraakt.

Een paar voordelen van preferente aandelen

Op prefs wordt meer dividend uitbetaald dan op gewone aandelen en dat dividend wordt regelmatig uitbetaald. Hoewel preferente aandelen een hoger dividendpercentage hebben dan obligaties en gewone aandelen, zitten ze qua risico tussen aandelen en obligaties in.

Zowel obligaties als prefs worden als rentevaste effecten beschouwd. Je weet immers hoeveel dividend er wordt betaald en wanneer. De marktprijs van zowel obligaties als prefs wordt sterk beïnvloed door schommelingen in rentetarieven. Met obligaties koop je geen stukje van een bedrijf, maar met prefs doe je dat wel. Als het bedrijf het goed doet, kan de waarde van het preferente aandeel stijgen. Deze stijging is dan niet afhankelijk van renteschommelingen.

Een paar nadelen van preferente aandelen

Gewone aandelen kunnen in principe onbeperkt in waarde stijgen. Bij een preferent aandeel is dit niet het geval. Zo kunnen opvraagbare prefs door de uitgever maximaal tegen de nominale waarde worden teruggekocht. Daarom betalen beleggers liever geen bedragen die boven deze nominale waarde liggen, want dat zou alleen maar verlies opleveren als de aandelen teruggekocht worden.

De rentegevoeligheid van deze aandelen is een ander nadeel. Beleggers kopen meestal een preferent aandeel vanwege het hoge dividend. De meeste dividenden op deze aandelen zijn vast, waardoor ze vergelijkbaar zijn met andere rentevaste effecten zoals obligaties. Maar het vaste dividend maakt een preferent aandeel ook gevoelig voor rentewijzigingen. Als de rente namelijk stijgt, dan dalen de prijzen van rentevaste aandelen.

Opm: Koersen kunnen stijgen en dalen. Daardoor kan een preferent aandeel van 7% bij een koersdaling wel 10% rendement opleveren

Beleggen in preferente aandelen – is het een goede belegging?

Of deze aandelen een goede belegging voor jou zijn, kun je niet zo 1-2-3 zeggen. Het is o.a. afhankelijk van:

  • Je beleggingsdoel en het risicoprofiel
  • Of je wilt investeren in de sectoren van de bedrijven die prefs uitgeven (bv. farmaceutische industrie of scheepvaart)
  • Of je in het buitenland wilt beleggen.

Als je hier verder geen bezwaren ziet, dan kunnen preferente aandelen prima deel uitmaken van een beleggingsportfolio. Je zult misschien niet zoveel winst per aandeel maken, maar ze leveren wel een behoorlijk vaste stroom van inkomsten op.

Disclaimer: De door Gewoonbeleggen.nl op/via deze site verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst