Dividend – wat is het en waarop moet je letten?

Dividend – wat is het en waarop moet je letten?

0 Door Gewoonbeleggen.nl

Een bedrijf dat winst maakt, kan beslissen om een deel van deze winst als dividend uit te keren aan de aandeelhouders. De hoogte van het dividend wordt bepaald door de raad van bestuur van het bedrijf. Iedereen die vóór de ex-dividenddatum in bezit is van aandelen in het bedrijf, komt in aanmerking voor het dividend. Dividenden worden uitbetaald in contant geld of in de vorm van nieuwe aandelen.

Waarom betaalt een bedrijf dividend?

Er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf dividend uitbetaalt. Zo kunnen de aandeelhouders een dividend verwachten als beloning voor hun vertrouwen in het bedrijf. Het management van het bedrijf kan hieraan tegemoetkomen door regelmatig uit te betalen. De koers van een aandeel is vaak stabieler als er regelmatig dividend op wordt uitbetaald.

dividend

Wanneer stijgt het dividend?

Een hoog dividend betekent meestal dat het bedrijf het goed doet en goede winsten maakt. Maar het kan ook betekenen dat het bedrijf veel cash heeft en dat niet herinvesteert in het bedrijf. Het geld wordt dan gebruikt om aandeelhouders te betalen. En soms volgt uit belastingwetgeving dat een bedrijf een bepaald percentage van de winst moet uitkeren. Dit is bijvoorbeeld in de USA het geval bij vastgoedinvesteringsfondsen (REIT’s).

Waarom daalt een dividend?

De belangrijkste reden voor een dividenddaling is wanneer het bedrijf minder winst maakt. Vaak wordt het bedrag verlaagd of worden de uitkeringen stopgezet. Die beslissing hoeft trouwens niet altijd te betekenen dat het slecht gaat met een bedrijf. Het management van het bedrijf kan ook van plan zijn om het geld in het bedrijf te investeren om op de lange termijn meer rendement te halen.

dividend

Zo kies je goede dividendaandelen

Als jouw beleggingsstrategie vooral gericht is op het kopen van dividendaandelen, dan let je natuurlijk goed op het bedrag wat jaarlijks wordt betaald. Hierbij zijn 2 kengetallen belangrijk: het dividendrendement vaneen aandeel en de dividenduitkeringsratio.

Het dividendrendement geeft aan hoeveel procent van de aankoopwaarde van je aandeel elk jaar wordt uitbetaald in dividend. Je bepaalt het dividendrendement met de volgende formule:

Dividendrendement  = jaardividend per aandeel / aankoopprijs per aandeel

Vermenigvuldig de uitkomst van deze formule met 100% en je hebt het percentage dividendrendement berekend.

Voorbeeld

Aankoopprijs van 1 aandeel: € 45
Jaardividend: € 2
Dividendrendement per aandeel =  €2/€45 x 100%  oftewel 4,44%

Je kunt dit percentage gebruiken om aandelen met elkaar te vergelijken. Het dividendrendement is ook belangrijk als je het dividend wilt herbeleggen om gebruik te maken van het compound interest effect. Het dividendrendement kun je dan zien als het jaarlijkse rentepercentage wat je gebruikt bij de berekening.

De dividenduitkeringsratio (payout ratio) is een ander belangrijk getal als je kiest voor dividendaandelen. De dividenduitkeringsratio is het percentage van het nettoresultaat dat een bedrijf uitkeert in de vorm van dividenden.

Het wordt berekend met behulp van de volgende vergelijking:

Dividenduitkeringsratio = Totaal uitgekeerd dividend / Netto resultaat

Voorbeeld

Uitgekeerd dividend: €60.000
Netto resultaat: €100.000
Ratio: €60.000/€100.000  = 0,6 oftewel 60%

Een payout ratio van meer dan 60% wordt over het algemeen als ‘goed’ beschouwd. Je gebruikt dit getal om erachter te komen of het bedrijf de dividendbetalingen in de toekomst kan blijven doen. Als een bedrijf bijvoorbeeld 90% van het netto resultaat in dividenden uitbetaalt, dan is het goed om te onderzoeken waardoor dit komt. Misschien is het bedrijf niet van plan om uit te breiden of herinvesteringen te doen. Dit hoeft niet slecht te zijn. Een hoge ratio kan echter ook betekenen dat het slecht gaat met het bedrijf, maar dat men dat wil verbergen door heel veel dividend uit te betalen.

dividend

De invloed van dividenden op de koers van een aandeel

De aankondiging van een dividendbetaling is voor veel beleggers een moment om aandelen te kopen. Beleggers weten dat ze het dividend zullen ontvangen als ze de aandelen vóór de ex-dividenddatum kopen. Vaak zijn de dan bereid om een hogere prijs te betalen. De prijs van een aandeel kan daardoor in de dagen voor de ex-dividenddatum gaan stijgen. Over het algemeen is deze stijging ongeveer gelijk aan het bedrag van het dividend.

Er is veel te vertellen over dividenden. Als je je belegde geld wilt laten groeien door het herbeleggen van dividend, dan zijn de dividenduitbetalingsratio en het dividendpercentage belangrijke kengetallen. Met deze gegevens vergelijk je aandelen met elkaar en kun je beter bepalen wat goede dividendaandelen zijn.

Disclaimer: De door Gewoonbeleggen.nl op/via deze site verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst