Preferente aandelen – Dit moet je weten

Preferente aandelen – Dit moet je weten

2 Door Gewoonbeleggen.nl

Als je belegt op buitenlandse beurzen en je bent op zoek naar een hoog rendement, dan is de kans groot dat je preferente aandelen tegenkomt. In het Engels heten deze aandelen “preferred stocks”, “preferred shares of kortweg “prefs.  Ze zijn herkenbaar aan de afkorting “Pref”in de naam en een rentepercentage wat vaak redelijk hoog is. Tijd om deze aandelen eens van dichtbij te bekijken.

preferente aandelen

Waarom geeft een bedrijf preferente aandelen uit?

Bedrijven geven aandelen uit omdat ze geld nodig hebben. Ze kunnen dat op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door aandelen uit te geven of obligaties aan te bieden. Kijken we naar de aandelen, dan kan een bedrijf kiezen voor de uitgifte van gewone aandelen en/of preferente aandelen. Bij de beslissing kijkt een bedrijf naar de relatie die ze met de aandeelhouders willen, de kosten van de uitgifte en de noodzaak van financiering. Sommige bedrijven geven gewone en preferente aandelen uit. De strategie verschilt echter van bedrijf tot bedrijf.

Belangrijk om te weten:

  • Preferente aandelen zijn aandelen die tussen gewone aandelen en obligaties in zitten. Zo kan een bedrijf hun investeerders het beste van twee werelden bieden.
  • Bedrijven kunnen meer financiering krijgen met preferente aandelen. Sommige beleggers willen namelijk graag stabiele dividendinkomsten en een betere bescherming tegen een mogelijk faillissement van het bedrijf. Preferente aandelen krijgen immers voorrang.
  • Sommige bedrijven geven graag preferente aandelen uit, omdat daardoor de verhouding tussen schuld en eigen vermogen lager blijft dan bij de uitgifte van obligaties. Ze kunnen zo meer geld aantrekken. Een andere reden is dat eigenaren van prefs geen stemrecht hebben. Zo hebben ze minder controle over het bedrijf dan de gewone aandeelhouders.

Wat betekenen de cijfers en afkortingen bij preferente aandelen?

Een preferent aandeel heeft vaak een lange naam, met daarin een rentepercentage en wat Engelse afkortingen. In die naam zitten heel wat eigenschappen van het aandeel verborgen. We leggen hier uit wat de belangrijkste afkortingen en getallen betekenen.

preferent aandeel

Rentepercentage

Een bedrijf geeft preferente aandelen uit tegen een vaste nominale waarde (“par value”). Meestal is die waarde $25, maar andere bedragen komen ook voor. Je vindt deze waarde op de website van het bedrijf of in de catalogus van het aandeel. Het dividend is meestal een vast percentage van die nominale waarde. Met dat percentage kun je uitrekenen hoeveel dividend er per jaar betaald wordt. Dit dividend staat los van de marktwaarde van het aandeel.

Voorbeeld

Nominale waarde aandeel: $25

Rentepercentage: 6,5 %

Uitgekeerd dividend: 6,5% van $ 25, oftewel $ 1,625 per aandeel per jaar

Net als bij obligaties is de marktwaarde van preferente aandelen gevoelig voor renteschommelingen. Als de rente stijgt, dan daalt vaak de waarde van de preferente aandelen. Als de rente daalt, dan zouden de prefs in waarde moeten stijgen. In de praktijk schommelen prefrente aandelen meestal minder hard in prijs dan obligaties.

Cum (afkorting van “cumulative”)

Als er bij cumulatief preferente aandelen dividendbetalingen zijn gemist, betaalt het bedrijf de verschuldigde dividenden eerst uit aan de bezitters van cumulatief preferente aandelen. Pas daarna ontvangen de eigenaars van gewone aandelen hun dividend.

Voorbeeld

Cumulatief preferent aandeel met dividend van $2,50 per jaar

Het bedrijf schrapt 6 maanden het dividend vanwege een herstructurering.

Cumulatief opgebouwd dividend: $ 1,25.

Zodra het bedrijf weer dividend gaat betalen, wordt dit opgebouwde dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders met preferente aandelen.

rente

Perp (afkorting van “perpetual”)

Deze aandelen hebben geen vervaldatum en zijn in theorie eeuwigdurend. Bij uitgifte bepaalt het bedrijf een vast dividend, dat elk kwartaal of elke maand wordt uitbetaald. Aandeelhouders met eeuwigdurende preferente aandelen hebben geen stemrecht. Het bedrijf wat de eeuwigdurende preferente aandelen uitgeeft, kan de aandelen op een willekeurig moment weer terugkopen.

Een eeuwigdurend preferent aandeel kan inwisselbaar (callable/redeemable) zijn. Dat betekent dat het uitgevende bedrijf de aandelen na aankondiging kan intrekken en de aandeelhouder de nominale uitgiftewaarde van het aandeel kan vergoeden. Dit gebeurt met geld of door een conversie, waarbij gewone aandelen met een vergelijkbare waarde worden aangeboden.

Floating rate (variabele rente)

Preferente aandelen met een variabele rente keren elk kwartaal of maandelijks dividend uit met een rentevoet die fluctueert. De rente op het aandeel wordt dan gelijkgesteld met een marktrente, zoals de rente die een grote bank gebruikt. Bij dit type prefs hoort een minimumdividend, zodat je beschermd bent tegen extreem lage rentes. Deze aandelen hebben vaak een vaste looptijd en een nominale waarde, die op de einddatum in geld wordt terugbetaald.

Een preferent aandeel met variabele rente kan inwisselbaar zijn. Het bedrijf wat het aandeel uitgeeft kan op elk moment vóór de vervaldatum het aandeel terugkopen of inruilen voor gewone aandelen met een gelijke waarde.  Er bestaan ook preferente aandelen met een variabele rente die eeuwigdurend zijn, zonder een vaste looptijd. Deze blijven in principe altijd verhandelbaar.

preferent aandeel

Redeemable/Callable (inwisselbaar)

Inwisselbare preferente aandelen waarbij een bedrijf de mogelijkheid heeft om ze terug te kopen. Een bedrijf doet dit omdat het bedrijfsmanagement de controle over het bedrijf wil blijven houden. Aandeelhouders met prefs hebben immers geen stemrecht.

Het terugroepen van de aandelen kan na een bepaalde datum worden gedaan, voor een specifieke prijs. Het zal echter van de marktrente afhangen of het bedrijf de aandelen daadwerkelijk inkoopt. Op het moment van uitgifte bepaalt het bedrijf meestal de terugkoopdatum en prijs. Deze voorwaarden kunnen ook in de prospectus van het bedrijf worden opgenomen.

In de voorwaarden staat vaak dat het bedrijf de preferente aandelen kan terugkopen voor een specifieke prijs, plus eventuele opgebouwde rente sinds de laatste rentebetalingsdatum. Als investeerder krijg je meestal de zekerheid dat je aandelen bij de call een hoge prijs opleveren. Dit heet de “call premium”.

Dividend op inwisselbare preferente aandelen

Hoe zit het met dividend? Een bedrijf betaalt meestal een vooraf bepaald bedrag aan rente, bijvoorbeeld 8% per jaar. Het uitgevende bedrijf zal deze rente niet altijd willen blijven betalen, zeker niet als de marktrente daalt tot onder die 8%. Daarom zijn deze aandelen “callable”, zodat het bedrijf de aandelen kan terugkopen en de hoge rente niet meer hoeft te betalen. Andersom kan ook. Als de marktrente stijgt, zal het bedrijf geen haast maken met het inkopen van de aandelen.

Het is niet verstandig om callable prefs te kopen voor een prijs die hoger ligt dan de vastgestelde inkoopprijs die het bedrijf betaalt.  Als het bedrijf de aandelen uitgeeft voor $20, dan kopen ze deze ook weer in voor $20, als dat in de voorwaarden staat. Koop je die aandelen op de markt voor $25, dan verlies je bij een call-actie $5 per aandeel.

preferente aandelen

Convertible (converteerbaar)

Inwisselbare preferente aandelen kunnen onder voorwaarden worden teruggekocht door de uitgevende onderneming. Een inwisselbaar aandeel is converteerbaar als het kan worden ingewisseld voor gewone aandelen van hetzelfde bedrijf, met dezelfde waarde.

Een converteerbare pref geeft jou als belegger de mogelijkheid om je aandelen om te zetten in een ander soort aandelen van het bedrijf. Dit gebeurt dan voor een vaste prijs en binnen een bepaalde periode. Vaak betaal je meer voor dit type aandelen, omdat de conversievoorwaarden van invloed zijn op de prijs van het aandeel. Daarom zal een converteerbaar preferent aandeel vaak wat hoger geprijsd zijn dan bijvoorbeeld een eeuwigdurende pref.

Waarom schommelt de prijs van een preferent aandeel?

Als je de beurs een tijdje volgt, dan zie je dat de waarde van preferente aandelen kan stijgen of dalen. De prijs van een preferent aandeel kan schommelen door:

  • vraag en aanbod,
  • rentetarieven
  • verhoging/verlaging van het uitbetaalde dividend
  • kredietwaardigheid van het uitgevende bedrijf

Preferente aandelen stijgen vaak in prijs wanneer de rentetarieven dalen. Als een pref een rente van 7% heeft en de marktrente is 5%, dan zullen meer beleggers hun spaargeld in preferente aandelen stoppen. Die hebben tenslotte een hoger rendement. De prijs van de aandelen blijft stijgen totdat het dividendrendement van de preferente aandelen ongeveer gelijk is aan de marktrente. Als de rentetarieven stijgen, gebeurt het omgekeerde. Als de marktrente 8% is en de pref levert 7% rendement, dan dalen de aandelen in prijs.

aandelen

Welke invloed heeft het rentepercentage op de waarde van het preferente aandeel?

De marktrente is een van de factoren die de marktwaarde van het preferente aandeel beïnvloeden. We maken hier met een voorbeeld duidelijk hoe dat werkt.

Voorbeeld

Stel: een preferent aandeel wordt verhandeld voor $ 100 en er wordt jaarlijks $ 5 dividend op betaald. Het dividendrendement is dan 5%.

Situatie 1: de marktrente stijgt

Stel: de marktrente stijgt binnen 1 jaar tijd met 1%. Omdat preferente aandelen rentegevoelig zijn, zal het dividendrendement op het aandeel moeten stijgen naar 6%. Alleen dan loopt het rentepercentage gelijk met de actuele marktrente.

Wat gebeurt er nu met de waarde van het aandeel op de beurs? Die zal dalen. Het jaardividend is nog steeds $5, maar in plaats van 5% wordt het rendement nu 6%. Daarvoor moet de waarde van het aandeel zakken naar $83, want 6% van $83 is weer die $5. Een rentestijging van 1% leidt in dit voorbeeld tot een waardedaling van 17 %.

Situatie 2: de marktrente daalt

Als de marktrente in 1 jaar tijd met 1% daalt, gebeurt het omgekeerde. Nu zal het dividendrendement op dit aandeel moeten dalen van 5% naar 4%. De $5 wordt nog steeds uitgekeerd, maar nu moet de waarde van het aandeel stijgen, omdat het rendement lager wordt. In dit geval stijgt de waarde van het aandeel van $100 naar $125. Bij die prijs zou de dividenduitkering van $ 5 een jaarlijks rendement van 4% opleveren. We zien hier dat een daling van de marktrente van 1% leidt tot een prijsstijging van het aandeel van 25%.

Dit voorbeeld laat zien dat rentetarieven een grote invloed hebben op de koersen van preferente aandelenkoersen. De winstgevendheid van bedrijven speelt een minder grote rol. Door deze invloed van rentetarieven bieden preferente aandelen over het algemeen veel minder kapitaalgroei dan gewone aandelen. Gewone aandelen kunnen in waarde verdubbelen, terwijl de waarde van de preferente aandelen van hetzelfde bedrijf maar met een paar procent stijgt.

Conclusie

Preferente aandelen hebben typische eigenschappen, waardoor ze anders werken dan gewone aandelen. Ze kunnen een constante bron van inkomsten vormen, zeker als je interesse hebt in dividendbeleggen. Ze bieden ook wat meer zekerheid dan gewone aandelen. Het blijft wel altijd belangrijk om te kijken of de aandelen inwisselbaar zijn en of er nog andere voorwaarden zijn verbonden aan de uitgifte. Dit om verrassingen achteraf te voorkomen. Meer lezen over prefs? Bekijk dan dit artikel.

Disclaimer: De door Gewoonbeleggen.nl op/via deze site verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.